Tag archieven: Vergiftiging

Vergiftiging

Vergiftiging

Vergiftiging

Vergiftiging: Symptomen en hulp

Een vergiftiging is vaak ernstig en kan op verschillende manieren ontstaan. Giftige producten kunnen ingeademd, ingeslikt of ingespoten worden, maar ook door contact met de huid of slijmvliezen kan een reactie ontstaan.

Hoe herkennen we een vergiftiging? Het is mogelijk dat de situatie een vergiftiging doet vermoeden, bijv., een draaiende motor of een lege geneesmiddelenverpakking. Soms zien we duidelijke signalen, het slachtoffer kan volgende symptomen vertonen:

– bewustzijnsstoornissen

– ademhalingsmoeilijkheden

– problemen met hartritme of bloeddruk

– zeer grote of kleine pupillen

– klamme huid of afwijkende huidskleur

– braken, brakneigingen, krampen

– brandwonden

Van zodra je een vermoeden hebt dat er een vergiftiging is, bel je onmiddellijk naar het Antigifcentrum (070 245 245) in België. In Nederland – Het National Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC, tel. 030 274 8888).

Wacht niet tot er symptomen optreden! Volg dan stipt het advies van het Antigifcentrum. Start nooit zelf een behandeling (zoals het slachtoffer laten drinken of laten braken) zonder de toesteming van het Antigifcentrum of een arts. Deze handelingen kunnen in sommige gevallen de situatie verergeren, vandaar dat je dit enkel doet na professioneel advies.

Het is trouwens een misverstand dat melk een antigif is!

Hier zijn enkele tips die je wel altijd mag toepassen. Door het inademen van gassen of het snuiven van bepaalde middelen kan vergiftiging optreden. Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht, maar doe dit enkel als jezelf geen gevaar loopt. Zet ramen en deuren open. Betreed zelf nooit een besloten ruimte (kelder, ondergrondse put, tank, …) om een bewusteloos slachtoffer te redden. Laat dit over aan de hulpdiensten.

Zet een bewust slachtoffer in halfzittende houding. Dit is een comfortabele houding waarin de ademhaling zo min mogelijk belemmerd wordt. Probeer je bij reanimatie te beschermen tegen giftige producten door gebruik te maken van een beademingsmasker of een plastic gelaatsdoekje.

Door contact met chemische producten kan er naast een brandwonde ook een vergiftiging ontstaan. Als eerstehulpverlener moet je elk contact met het giftig product proberen te vermijden. Dit kan je doen door handschoenen aan te trekken.

Bij een vergiftiging door inspuiting moet je ervoor zorgen dat niemand zich kwetst of in contact komt met de spuit of de naald. Berg ze zo nodig veilig op, maar hou ze beschikbaar voor de hulpdiensten. Trek handschoenen aan als je met bloed of andere lichaamsvloeistoffen in contact komt.