Betere relatie

Goede relatie

Waarom hebben sommige koppels een betere relatie dan andere? Waarom hebben sommige koppels het samen beter dan andere? Die vraag stelde zich psycholoog James Graham van de universiteit van Noord Carolina.

Om het antwoord te weten te komen volgde hij maandenlang 20 verschillende koppels in hun dagdagelijkse bezigheden. Ze kregen een digitaal apparaat omgedaan en moesten, telkens dat apparaat een signaal gaf, aangeven waarmee ze bezig waren en een aantal vragen beantwoorden over hun gemoedstoestanden en over hoe ze op dat moment over hun partner dachten.

Na duizenden van die momentopnames te hebben ontvangen en de data te hebben geanalyseerd concludeerde Graham dat koppels die routinematig samen moeilijke taken vervulden meer van elkaar hielden, zich meer tot elkaar aangetrokken voelden, meer respect voor elkaar toonden en meer zin hadden om samen te zijn.

Graham denkt dat de opwinding die ontstaat wanneer een moeilijke klus – al gaat het over het schilderen van een keuken of leren hoe je een moeilijk videospelletje onder de knie krijgt – samen tot een goed einde wordt gebracht, de emotionele band daardoor onmiddelijk wordt versterkt.

Samen tijd doorbrengen is onvoldoende om een goede relatie in stand te houden, aldus Graham. Het is de soort activiteiten die je samen onderneemt die er toe doen. Mensen zijn gemaakt om zichzelf te ontwikkelen, hun kennis en behendigheid te verbeteren; kortom beter te worden en te evolueren.

Wanneer deze motivatie om jezelf te ontwikkelen wordt gedeeld met je partner of vriend, maakt dat de emotionele band sterker dan bij eender welke andere liefdevolle handeling.