Hulp bij flauwvallen

Hulp bij flauwvallen

Hulp bij flauwvallen

Flauwvallen is het plotseling optreden van een kortdurende volledige spierzwakte. Dit gaat gepaard met plots bewustzijnverlies. Flauwvallen is meestal het gevolg van kortdurend en voorbijgaand zuurstoftekort in de hersenen door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.

Dit kan veroorzaakt worden door heftige emotionele prikkels zoals plotselinge angst, het zien van bloed, maar ook door uiputting, pijn…

Flauwvallen kan ook optreden bij het plotseling opstaan uit een liggende of zittende houding. Kinderen in de puberteit zijn extra geoelig voor flauwvallen bv., bij lang staan of het snel overeind komen uit liggende of zittende houding.

Een aanval gaat dikwijls gepaard met het uitbreken van koud zweet, bleekheid, duizeligheid e.z.v., en er kan ook misselijkheid en braken optreden.

Als het slachtoffer de flauwte voelt aankomen, laat hem dan op de rug plat op de grond neerleggen, eventueel met de benen iets hoger dan het hoofd. Zo wordt de bloedtoevoer naar de hersenen verbeterd.

Als u de flauwte ziet aankomen, zorg dan dat het slachtoffer niet valt: Steek uw beide handen onder de oksels van het slachtoffer en grijp een voorarm. Neem die met uw ene hand aan de pols vast en met uw andere hand onder de onderarm, druk het slachtoffer stevig tegen u aan en plaats uzelf langzaam in hurkzit zonder het slachtoffer los te laten en leg hem vervolgens voorzichtig neer.

Als het slachtoffer al is flauwgevallen, moet u eerst het bewustzijn en de ademhaling controleren. Kantel het hoofd voorzichtig naar achter (door met één hand op het voorhoofd te drukken) en til de kin met de vingers van de andere hand omhoog zodat de luchtweg wordt vrijgemaakt.

Ademt het slachtoffer normaal, dan kan u het eventueel in stabiele zijligging leggen. Knellende kleding rond de hals moet u los maken en zorg voor voldoende frisse lucht. Zet een raam open of vraag omstaanders om plaats te maken. Leg koude kompressen of een vochtig washandje op het voorhoofd van het slachtoffer.

Laat het slachtoffer rustig bijkomen. Laat het dan ongeveer tien minuten liggen of rechtop zitten, afhankelijk van waartoe het in staat is.Indien het slachtoffer langer dan twee minuten bewusteloos blijft, moet je de hulpdiensten verwittigen.