Tag archieven: Rijkdom

Ben jij rijk? Deze formule geeft je het antwoord…

Villa

Ben jij rijk? Deze formule geeft je het antwoord…

Een bankier die jaren aan de slag was bij Goldman Sachs heeft een interessante formule ontwikkeld om te weten of je al dan niet rijk bent. Op Business Insider uit legt hij uit wat het echt betekent om rijk te zijn en waarom rijkdom puur subjectief is.

Mensen die op Wall Street werken, kennen het concept van ‘F*** You Money’. Het idee is dat je op staande voet ontslag neemt en nooit meer terugkeert naar je zo gehate job eens je een bepaald bedrag bijeen hebt verdiend.

Dit bedrag is voor iedereen anders en ‘rijkdom’ kan dus heel uiteenlopende dingen betekenen. Zo zijn de kosten die je maakt om je huidige levensstijl te onderhouden bepalend voor je gevoel van rijkdom. Sommigen zijn rijk met weinig, anderen voelen zich arm en verklaren zich bankroet met honderden miljoenen in de bank.

Rijkdom en passief inkomen zijn altijd met elkaar verbonden geweest. Onder passief inkomen worden reguliere inkomsten verstaan die weinig of geen inspanningen vergen om te worden gegenereerd.

Zo was passief inkomen de bepalende factor voor het welvaartsgevoel van de landsadel. Maar ook vandaag blijft passief inkomen belangrijk, of het nu afkomstig is van onroerend goed (appartementen, huizen, landbouwgrond) of andere bronnen (dividenden, zakelijke winsten, pensioenen, rente, sociale zekerheid).

De bankier ontwikkelde volgende eenvoudige, maar interessante formule om te berekenen of je al dan niet rijk bent:
‘Vergelijk je jaarlijks passief inkomen met de jaarlijkse kosten van je levensstijl. Is je passief inkomen hoger, dan ben je rijk.’

De formule is zeker niet compleet, want ook tijd is belangrijk. Zo is wie genoeg geld heeft om nog drie jaar rond te komen, maar nog slechts één jaar te leven heeft, cynisch genoeg erg rijk. Hoe jonger je bent, hoe hoger je passief inkomen moet zijn, omdat je matematisch gezien langer zal leven dan je oudere soortgenoten.

Tenslotte betekent rijkdom zeker niet dat je moet stoppen met werken. Werk geeft je leven betekenis, tenminste als je voldoening vindt in je werk!