Tag archieven: Diagnose Alzheimer

Betere en vroegere diagnose Alzheimer

Diagnose Alzheimer

Diagnose Alzheimer

Einde aan jarenlange onzekerheid dankzij betere en vroegere diagnose Alzheimer

Tot vijf jaar geleden had men pas absolute zekerheid over de diagnose van alzheimer bij overlijden. Dankzij jarenlang onderzoek kan de ziekte van Alzheimer nu veel vroeger opgespoord worden.

Einde aan jarenlange onzekerheid

Het merendeel van de patiënten heeft liever zekerheid over de diagnose van de ziekte van Alzheimer en wil niet jarenlang blijven zitten met vermoedens en onduidelijkheid. Met de nieuwe beeldvorming is het nu mogelijk om daarover meer zekerheid te geven.

Door meten van amyloidneerslag

Alzheimer wordt vastgesteld door in de hersenen te kijken waar er amyloideiwitten zijn neergeslagen. De dienst nucleaire geneeskunde onderzocht manieren om amyloidneerslag in de hersenen van levende mensen in beeld te brengen met behulp van nieuwe speurstoffen.
Met behulp van deze nieuwe speurstof toont een PET-scan duidelijk het verschil tussen een alzheimerpatiënt en een gezonde persoon.

Ook voor andere vormen van dementie

Weten om welke vorm van dementie het gaat, is belangrijk voor de prognose en behandeling van alzheimer en van andere vormen van dementie, bijvoorbeeld de Lewy Body-dementie en ook minder vaak voorkomende degeneratieve aandoeningen, zoals frontotemporale dementie. Zo kan het erg schadelijk zijn om bijvoorbeeld medicatie als antipsychotica aan een patiënt met Lewy Body-dementie te geven.

Niet voor iedereen

Maar niet iedereen zal automatisch getest worden met de nieuwe speurstoffen. Het amyloidonderzoek is interessant voor mensen

· met een milde cognitieve beperking: mensen die de laatste tijd erg vergeetachtig zijn of die  steeds meer oriëntatieproblemen vertonen.
· bij wie het klinisch-neurologisch onderzoek onduidelijk is.
· waarbij het onderscheid met een depressie moeilijk kan gemaakt worden.
· jonger dan zestig, bij wie Alzheimer dementie vaak moeilijk te onderscheiden is van andere oorzaken.

Meer weten
·· Lees het artikel “Meer zekerheid over diagnose alzheimer” (pdf)
·· Prof. dr. Koen Van Laere, nucleaire geneeskunde
·· Prof. dr. Rik Vandenberghe, geheugenkliniek
·· Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, geheugenkliniek